Tønder Kommune overdrager tidligere skole i Ballum til lokalsamfundet

Fra venstre ses Gert Thyssen og Lorenz Peter Frisk fra Foreningen Ballum Multihus, Palle Kudsk fra Tønder Kommune, Anna Marie Kristensen fra Foreningen Ballum Multihus, Thomas Dam fra Tønder Kommune, Knud Kristensen fra Foreningen Ballum Multihus, Anna Hamann Tryk og Kim Kirkegaard Sørensen fra Tønder Kommune.
dato

Tønder Kommune har overdraget den tidligere Ballum Skole til Foreningen Ballum Multihus. Denne overdragelse markerer et vigtigt skridt i samarbejdet mellem kommunen og lokale kræfter om at styrke foreningslivet og de lokale aktiviteter i Ballum.

Efter nedlæggelsen af Ballum Skole har Ballum Idrætsforening haft en driftsaftale med Tønder Kommune om at benytte skolens faciliteter. Denne aftale har sikret, at bygningen fortsat har været et centrum for lokale aktiviteter. Med den nye aftale vil ejerskabet overgå til Foreningen Ballum Multihus, som har præsenteret en omfattende plan for tilpasning og optimering af skolen, så den fremadrettet kan tjene som et multifunktionelt samlingspunkt.

Støtte og investering
For at gøre overdragelsen mulig har Tønder Kommune godkendt, at Foreningen Ballum Multihus får et beløb på 1.480.000 kr., som skal finansiere nedbrydningen af den ældste og mest nedslidte del af skolen.

Beløbet svarer til den udgift, kommunen under alle omstændigheder ville have haft til at nedbryde den del af bygningen, der skal fjernes. Det betyder, at pengene er en nødvendig investering, uanset overdragelsen.

Foreningen Ballum Multihus vil med hjælp fra frivilligt arbejde og lokal egenfinansiering stå for nedbrydningen og den nødvendige renovering. Projektets samlede budget er på 2.261.730 kr.

Projektet er et godt eksempel på samskabelse mellem kommunen og lokalsamfundet. Gennem samarbejdet med Ballum Idrætsforening og andre lokale aktører vil ejerskab og engagement omkring projektet styrkes, hvilket sikrer en bæredygtig og meningsfuld anvendelse af bygningen i fremtiden.

Efter overdragelsen vil Ballum Idrætsforening sætte et projektet i gang med henblik på at sikre, at bygningen opfylder de nye formål. Nedrivningen og de efterfølgende byggearbejder vil blive gennemført under kommunalt tilsyn for at sikre korrekt håndtering af byggeaffald og tekniske installationer.

Hele opgaven falder fint i tråd med Tønder Kommunes strategi for ejendomsservice, der sigter mod at reducere antallet af kommunale kvadratmeter/bygninger.

Kilde: Tønder Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.