Toftlund Sport & Fritidscenter: Byggeprojekt skudt i gang med vinderpræsentation

Visualisering af Toftlund Sport & Fritidscenter. Byggeprojekt er nu skudt i gang med vinderpræsentationen den 31. maj 2024 (Foto: Tønder Kommune)
dato

Fredag d. 31. maj 2024 præsenterede Toftlund Sport & Fritidscenter i samarbejde med Tønder Kommune og totalentreprenøren det vindende projekt for det nye sport- og fritidscenter. 

Dommerkomiteen valgte enstemmigt Gråkjær Erhverv A/S som vinder af totalentreprisekonkurrencen. Projektet blev rost for sin veldisponerede løsning, som et levende og ”gennemsigtigt” hus og med stor forståelse for byggeprogrammet. Bygningskomplekset er skaleret i forhold til omgivelserne og har et flot arkitektonisk udtryk samt en fuld bearbejdning af udearealerne.

Dommerkomiteens begrundelse
Dommerkomiteen fremhævede projektets evne til at rumme mange forskellige aktiviteter sideløbende, samt bygningens gode visuelle sammenhæng og fokus på tilgængelighed og særlige hensyn til parasport. Projektets fremtidsscenarie for disponering af området omkring centret og samspillet med byen har også spillet ind i bedømmelsen.

Der er god forbindelse mellem de to haller og ”hjertet” i bygningen. Fitness og café er placeret mod syd og over mod STUK, mens multihal og springsal er mod nord med udsigt til boldbaner. Caféen er disponeret, så det ikke er et gennemgangslokale, og nivauforskellene i byggeriet er godt udnyttet. 

Et kæmpe fremskridt
Borgmester Jørgen Popp Petersen var formand for dommerkomiteen, han siger: "Dette projekt er et kæmpe skridt fremad for Toftlund og hele Tønder Kommune. Det nye sport- og fritidscenter vil skabe moderne faciliteter og styrke vores lokalsamfund. Jeg ser frem til at følge byggeriet og glæder mig til, at borgerne kan tage det i brug."

Totalentreprise og nedrivning af eksisterende faciliteter
Projektet omfatter nedrivning af eksisterende hal 1, omklædningsrum, caféområde, multihal, mødelokaler og fitness. Hal 2 vil forblive i drift, mens der opføres nye faciliteter, herunder en multihal, springsal, fitnessområde med tilhørende depoter, omklædnings- og velfærdsfaciliteter, café, mødelokaler, administrative lokaler samt køkken og øvrige servicefaciliteter.

Valg af vinderprojekt:
Totalentreprenør: Gråkjær Erhverv A/S

Arkitekt: GPP Arkitekter

Ingeniør: Stokvad Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt: MBYland

Tidsplan

  • Juni 2024 – Januar 2025: Projektering og indhentelse af tilladelser
  • Januar 2025: Nedbrydning af bygninger
  • Marts 2025 – Medio august 2026: Byggeperiode
  • Medio august 2026: Aflevering af bygninger
  • Medio november 2026: Aflevering af udearealer

Økonomi
Gråkjær Erhverv A/S har tilbudt at udføre projektet for 69.999.000 kr. De bydende skulle holde sig under en ramme på 70 mio.

Kilde: Tønder Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.