Tønder Kommune kæmper målrettet mod invasiv kæmpebjørneklo med årlige indsatser

Foto: Tønder kommune.
dato

Kæmpebjørneklo: En invasiv plage i Tønder Kommune bekæmpes med målrettet indsats

Kæmpebjørnekloen er i Danmark klassificeret som en uønsket og invasiv planteart, der udgør en både miljømæssig og sundhedsmæssig risiko. Den er især kendt for sin evne til at forårsage alvorlige forbrændinger på huden, hvis man kommer i kontakt med plantens saft.

Tønder Kommune har siden 2008 haft iværksat en indsatsplan mod denne plante. Planen har som mål at bekæmpe og eventuelt udrydde kæmpebjørnekloen inden for kommunens grænser. En del af denne indsats er, at ejere af private grunde har pligt til at bekæmpe planten på deres ejendom, mens kommunen tager sig af bekæmpelsen på offentlige områder.

Effektiviteten af bekæmpelsen af kæmpebjørnekloen afhænger af kontinuitet. Rydningen af planten skal derfor iværksættes årligt og kan strække sig over en periode på op til 10 år, før det er muligt at konstatere, at planten er blevet udryddet fra et område.

For den interesserede borger findes der vejledning til bekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. Dette er et vigtigt redskab for grundejere, der ønsker at foretage bekæmpelsen på egen hånd.

Desuden opfordres borgere i Tønder Kommune til at melde ind, hvis de observerer kæmpebjørneklo på kommunale arealer. Dette hjælper kommunen i den løbende kamp mod planten. Blandt de invasive arter i Danmark, er kæmpebjørnekloen unik, da den er den eneste, der er underlagt specifik lovgivning omkring bekæmpelse.

Indsatsen mod kæmpebjørnekloen i Tønder Kommune fortsætter hvert år, hvor den første bekæmpelse starter den 10. maj, efterfulgt af en yderligere indsats omkring den 1. juli. Disse indsatser er essentielle for at holde den invasive plante i skak og ultimativt reducere dens tilstedeværelse i kommunen.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/sa-er-det-tid-til-at-bekaempe-kaempebjornekloen-13805899/

Kilde: Tønder Kommune