Rømøs nye akuthjælperbil er klar til at rykke ud

De frivillige akuthjælpere på Rømø fik overrakt donationen på 500.000 kr. af Søren Ipsen og Anette Petersen, der er repræsentanter i TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark. (Foto: Rømø Fotos)
dato

Nu kan AkutHjælper Rømø endelig tage deres nye terrængående akuthjælperbil i brug. Bilen indeholder udstyr til genoplivning og førstehjælp, og den kan køre på strand, i skov og klitter samt andre steder, hvor der er ufremkommeligt for ambulancen. Det giver mulighed for at nødflytte patienter fra et ulykkessted og hen til ambulancen, hvilket kan spare vigtig tid. 

De 15 frivillige i AkutHjælper Rømø, som er en del af Rømø Frivillige Brandværn, rykker ud som supplement til det professionelle beredskab, når der er hjertestop, livstruende sygdom eller ulykker på Rømø og Rømø-dæmningen. Med det nye køretøj får de endnu bedre muligheder for at komme hurtigt frem til patienterne, fortæller Søren Laursen, der er næstformand i AkutHjælper Rømø og har været tovholder på ansøgningen til TrygFonden.

- Vi har glædet os utrolig meget til endelig at få akuthjælperbilen som en del af vores beredskab. Vi kører omkring 100 udrykninger om året, og indtil nu har vi kørt i private biler uden udrykning. Det giver bl.a. udfordringer med at komme hurtigt frem om sommeren, hvor der er mange turister og dermed mange biler på vejene, eller hvis patienten befinder sig på steder, hvor almindelige biler ikke kan komme frem. Med den nye firehjulstrukne akuthjælperbil kan vi køre uden for de etablerede veje og med udrykning. Det giver helt nye muligheder for at yde hurtig hjælp, siger Søren Laursen. 

Et godt supplement for det professionelle beredskab
Ved 1-1-2-opkald på Rømø tilkalder Region Syddanmarks AMK-vagtcentral altid fire akuthjælpere, hvoraf én medbringer hjertestarter, ilt, medicin og andet udstyr til genoplivning og førstehjælp. Akuthjælperne er i de fleste tilfælde fremme og klar til at yde førstehjælp indenfor fem minutter, og med den nye bil kan det fremover gå endnu hurtigere. 

- AkutHjælper Rømø har siden etableringen i 2016 været med til at skabe tryghed for både de omkring 600 fastboende og de mange turister, som hvert år besøger øen. Ordningen er et godt supplement til det professionelle beredskab, og med den nye akuthjælperbil kan de frivillige nå frem med hjælpen endnu hurtigere. Det er fantastisk, at de frivillige akuthjælpere er parat til at kaste, hvad de har i hænderne, for at rykke ud til en nødsituation på Rømø, og de fortjener den største tak og anerkendelse for deres indsats, siger Bente Gertz, formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark. 

Akuthjælperbilen indeholder samme udstyr, som AkutHjælper Rømø hidtil har brugt, samt udstyr til fiksering og nødflytning. Derudover har bilen også mulighed for at medtage ambulancepersonale og deres udstyr, når patienten befinder sig et ufremkommeligt sted. Alle de frivillige bag rattet er uddannede i at køre et udrykningskøretøj.

- Frivillighed er livsnerven i de små lokalsamfund. Det ved vi om nogen her i det sønderjyske, hvor brandvæsnet primært er båret af frivillighed.  Vi er på vegne af akuthjælperne på Rømø rigtig glade for den donation, de har modtaget fra TrygFonden. Det muliggør en hurtig og livsreddende indsats i et område, som potentielt ville skulle vente længe på hjælp. Vi ser frem til fortsat at udvikle det gode samarbejde på Rømø til gavn for virksomheder, borgere og turister på øen, siger Holger Rostgaard Andersen, beredskabsdirektør i Brand & Redning Sønderjylland.

AkutHjælper Rømø er et foregangseksempel for lokalsamfundene
Det er TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark, der har bevilliget 500.000 kr. til akuthjælperbilen.

- Hos TrygFonden arbejder vi for at øge trygheden i hverdagen og for, at flere træder til med hjælp i akutte situationer. AkutHjælper Rømø et rigtig godt eksempel på begge dele. Her er frivillige kræfter dedikerede til at skabe tryghed for de fastboende og turister ved at rykke ud i kritiske situationer med sygdom og ulykker. Derfor er vi glade for at kunne bidrage til at forbedre muligheden for, at det frivillige beredskab kan udføre deres opgaver bedst muligt, indtil det professionelle beredskab når frem. De frivillige akuthjælpere er et foregangseksempel på, hvordan et lokalsamfund, der står sammen, kan skabe fællesskab og gøre en forskel, og jeg håber, at de frivillige vil få stor gavn af akuthjælperbilen, siger Lone Schultz Hedemand, formand for TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark.

Der er knap 600 fastboende og mere end en million turistovernatninger årligt samt mere end en million dagsturister på Rømø.

Kilde: Redaktionen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.