Nyt sports- og fritidscenter tager form i Toftlund: Gråkjær Erhverv vinder byggeprojektet

Foto: Tønder kommune.
dato

Visualisering af Toftlund Sport & Fritidscenter har taget endnu et skridt fremad med byggeprojektets vinderpræsentation den 31. maj 2024.

Dommerkomiteen har enstemmigt valgt Gråkjær Erhverv A/S som vinder af totalentreprisekonkurrencen. Projektet er blevet rost for sin veldisponerede løsning og forståelse for byggeprogrammet. Bygningskomplekset er skaleret i forhold til omgivelserne og har et flot arkitektonisk udtryk. Derudover inkluderer projektet en fuld bearbejdning af udearealerne.

Dommerkomiteens begrundelse for valget af vinderprojektet var klar.

Projektet evner at rumme mange forskellige aktiviteter samtidig. Bygningen har god visuel sammenhæng og fokus på tilgængelighed. Det har også taget særlige hensyn til parasport i betragtning. Fremtidsscenariet for disponering af området og samspillet med byen er også blevet nøje vurderet. Der er en god forbindelse mellem de to haller og bygningens "hjerte". Fitness og café er placeret mod syd, mens multihal og springsal er mod nord. Caféen er disponeret sådan, at den ikke fungerer som et gennemgangslokale, og nivauforskellene i byggeriet er godt udnyttet.

Borgmester Jørgen Popp Petersen er begejstret for projektet.

Han kalder det et kæmpe skridt fremad for Toftlund og Tønder Kommune. Projektet vil skabe moderne faciliteter og styrke lokalsamfundet.

Projektet omfatter nedrivning af eksisterende hal 1, omklædningsrum, caféområde, multihal, mødelokaler og fitness. Hal 2 forbliver i drift, mens de nye faciliteter opføres. De nye faciliteter inkluderer en multihal, springsal, fitnessområde, omklædnings- og velfærdsfaciliteter, café, mødelokaler, administrative lokaler samt køkken og øvrige servicefaciliteter.

Valg af vinderprojektet er blevet defineret med Gråkjær Erhverv A/S som totalentreprenør, GPP Arkitekter som arkitekter, Stokvad Rådgivende Ingeniører som ingeniører og MBYland som landskabsarkitekter.

Tidsplanen for projektet er også lagt.

Fra juni 2024 til januar 2025 vil der være projektering og indhentelse af tilladelser. Nedbrydningen af bygningerne vil finde sted i januar 2025. Byggeperioden er planlagt til marts 2025 til medio august 2026, og derefter vil bygningerne blive afleveret. Udearealerne vil blive afleveret medio november 2026.

Økonomisk set har Gråkjær Erhverv A/S tilbudt at udføre projektet for 69.999.000 kr., hvilket holder sig under den fastsatte ramme på 70 mio. kr.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/toftlund-sport-fritidscenter-byggeprojekt-skudt-i-gang-med-vinderpraesentation-13867215/

Kilde: Tønder Kommune